Activiteiten bij de expositie

Het Cuypershuis organiseert tijdens de expositieperiode een breed scala aan ondersteunende activiteiten.
 

De exacte data en meer informatie zijn te vinden op onze agenda.

Fotografie expositie ‘Tijdsbeeld’

Foto’s van Pierre Cuypers en Franco Gori

 

Vanaf 24 november 2018 zijn er in het Cuypershuis fotobeelden van vroeger en nu te ontdekken, namelijk reisfotografie van Pierre Cuypers en regiofotografie van Franco Gori.

Naast de historische foto’s die Cuypers verzamelde tijdens zijn vele reizen, hangt het hedendaagse werk van persfotograaf Franco Gori.

 

In de fotografie van Cuypers en Gori zijn er duidelijke verschillen qua tijdsbeeld en betrokkenheid. ln Cuypers' tijd waren foto's schaars, in de huidige tijd waarin Gori werkt is beeldmateriaal juist volop aanwezig. Cuypers kocht de foto's, Gori maakt de foto's. Cuypers zocht het ver van huis, Gori zoekt het dicht bij huis. Wat hen verbindt is het feit dat ze beiden de kracht van fotografie onderkennen en ons een kijk geven in een - in hun eigen tijd - onbekende wereld, veraf of dichtbij, ieder op zijn eigen manier. De expositie laat bezoekers meekijken door de ogen van Cuypers en Gori.

‘Tijdsbeeld’ is nog te zien tot en met 5 mei 2019.

 

Het reisarchief van Pierre Cuypers

Tijdens zijn lange werkzame leven is architect-ontwerper Pierre Cuypers vaak op reis geweest, niet alleen in Nederland ook naar het buitenland. Om zijn carrière inhoud en glans te geven weet hij als perfecte netwerker contacten te leggen - en te onderhouden - met geestverwanten en potentiële cliënten in Europa. Onophoudelijk schetst hij tijdens die reizen uiteenlopende gebouwen, beelden, meubels, planten, dieren en motieven uit de natuur die hij interessant vindt. Ook maakt hij gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen als fotografie om zijn indrukken vast te leggen. Zo schaft hij tijdens zijn reizen foto’s aan van de plaatsen die hij bezoekt. Over de ‘toeristische plekken’ in Europa ten tijden van de 19de eeuw is vooral tekstuele informatie bekend. Visuele informatie – in de vorm van foto’s – ontbreekt vaak in archieven.

 

Het Nieuwe Instituut in Rotterdam beheert dit bijzondere archief van Pierre Cuypers en is als partner betrokken bij de realisatie van deze expositie.

 

Fotografie van Franco Gori

De regiofotografie van Franco Gori is gemaakt in onze tijd, een tijd dat visuele informatie royaal aanwezig is. Bovendien zijn alle foto’s dicht bij huis gemaakt, namelijk voor de provinciale krant ‘De Limburger’. Dat zijn grote verschillen ten opzichte van het materiaal van Cuypers.

 

Toch laat ook Gori als gepassioneerde en sociaal betrokken fotograaf in zijn werk onbekende werelden zien. Zijn foto’s zijn niet geënsceneerd (behalve de echte portretten) en geven ons een inkijk in de belevingswereld van de geportretteerde of laten ons zaken zien waar we niet bij stilstaan. Gori wil iedere ontmoeting, ieder verhaal zo goed mogelijk in beeld vangen. Typerend voor zijn werk is dat hij in zijn beelden altijd naar hoop en kracht zoekt. Zijn beelden vormen juist weer een ode aan de regiofotografie.

'Tijdsbeeld'
foto_website
© BICMultimedia.nl
COOKIES
Deze website maakt gebruik van Cookies. - Wilt u Cookies toestaan?